Tùy chỉnh và xử lí lỗi 404 và 500 trong rails 5

Có một yêu cầu cơ bản mà hầu hết khi phát triển website ít chú ý đến hoặc hầu như quên đi là “Trang thông báo lỗi Page not found hoặc lỗi máy chủ internal server error hiển thị cho người dùng.” [Read More]
Tags: rails

Action Pack Variants trong Rails

Trong bản phát hành Rails 4.1 có xuất hiện thêm một chức năng khá hay là Action Pack Variants. Chức năng này khá hữu ích khi làm responsive. Thay vì bạn phải sử dụng CSS, JavaScript để giúp website hiện thị phù hợp trên từng thiết bị, đặc biệt với... [Read More]
Tags: til