Processing large CSV files with Ruby

Việc xử lý file lớn là một hoạt động cần bộ nhớ lớn và có thể khiến máy chủ hết RAM và đổi sang ổ đĩa. Với Ruby, có khá nhiều cách để xử lý thông tin những file này, chúng ta cùng kiểm chứng xem tài nguyên hệ thống... [Read More]
Tags: ruby, rails

Rails and Conditional Validations in Models

Thông thường khi làm chức năng đăng kí tham gia một dịch vụ nào đó thường bắt gặp một ô checkbox yêu cầu chấp nhận Điều khoản dịch vụ / Chính sách bảo mật(Terms of Service/Privacy Policies). Trong trường hợp này chúng ta thường có một attribute trong database để... [Read More]
Tags: ruby, rails

Tạo tiến trình progress trên terminal với ruby

Trong Rails đôi khi chúng ta phải chạy các rake task trên rails console mất khá nhiều thời gian như việc import khoảng 100k dữ liệu chẳng hạn. Bình thường chúng ta chỉ hiện thông báo ví dụ như là “Importing…” hay “Import done.” khá là nhàm chán khi chúng... [Read More]
Tags: ruby, rails

N+1 Queries or Memory Problem. Why not Solve Both?

Gần đây mình có gặp phải vấn đề là con server của mình bị tràn bộ nhớ, sau một hồi tìm hiều nguyên nhân thì phát hiện ra lỗi do có quá nhiều object đươc tạo ra khi dùng includes. Mình có tìm được một vài viết trên mạng ở... [Read More]
Tags: ruby, rails

Ruby String Methods (Ultimate Guide)

String là một object có rất nhiều method mà chúng ta có thể sử dụng để làm việc với chúng. Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các method hữu ích nhất khi làm việc với string thông qua các ví dụ. [Read More]
Tags: ruby